Detaylar, Kurgu ve voleybol nasil oynanir

Omer abinin kolu altindaki kolum bir segirme gegiriyor. Titredigimi anlami§tir. Artik bunu anlamamasi olanaksiz. i§te tip tip vuruyor elimin ustune.

Ailesinden butunuyle kopmasini isteyebilirdim. Bunu da yapardi. Beni gok aptal bulmazsaniz, buna yurekten inandigimi soyleyebilirim. Yalnız ondan boyle bir §eyi istemedim. istemedim mi isteyemedim mi? Anamla babamin gani bir aileye eloğlu olmamdan duyduklari buyuk sevingten igrene igrene, benim bir kugugum oglan karde§iminse benden igrenmesini gogusleyerek.

Tezel’in genesi durur mu? Kadinin co§kusunu, o kolaylıkla beşer sevi§ini, kolayca ve baliklama insanlara yakla§i§mi ne diye bozuyorsun âdeta?

Musluktan cari suyun §ariltisina dugun salonundan ta§an ugultu kari§iyor. Ne idugu müşevveş bu ugultu ba§imi donduruyor. Tuvaletlerin bulundugu taraflardan biri: “Yahu pilav ayakta kalanlara nasil dagitilacak be!

Bense yalniz babam kabilinden babalar, annem kadar anneler olmasin, yiyip igtigimden, giyip gikardigimdan utanmayayim isterim. igimdeki o bir birlik en guzel an’dan utanmayayim isterim. O duygudan korkmayayim. Bunun igin otomobil ve fabrikalari kirmak ya da sistemi kirmak; hangisini segmem gerekiyor?

Kamer§en’i gormek isterim. Onun beni her an gordugunu belirli etmesini isterim! Ihtimal bile, sikilma Omer abi, sikilma. Ne var bukadar sikilacak? Hem ne olmu§ sanki, bir Rum Kulubu’nde degilse birlikte, siz bile Aysel halamla yuzuklerinizi ba§ba§a verip Sureyya denilen bir yerde takmi§siniz i§te.

Goruyoruz, “Offf” diyor sonra. Sonrasında da emekli albayi bir kere henüz sirtindan iterek kalabaliga kari§iyor.

Esat’in bu kesiminde kuguk esnafla kuguk memurlar, gogunlugu orantı halli kimseler oturur. Ozellikle a§agilara sarkan huzur sokaklarda. Ali Sanatkâr’nin da bu sokaklardan birinin ba§inda bir cazibe-televizyon alıcısı onarim dukkani var. Dukkanin on yildir kiracisiymi§. §imdi bir suredir kendisi de dukkanin arkasindaki iki odada oturuyor. Er olen kizkarde§inin dü ogluyla click adres url omuz omuza. dü ug yil oncesine kadar, Ali Marifetli bizim kom§umuzdu. Bilebildigim kadariyla bu kesime, dukkanin arkasina Ahmet dolayısıyla ta§indi. Ahmet.

“Beni sevindirmeye gali§mayin Omer abi. Bununla birlikte buraya derece geldiginiz igin te§ekkur ederim.”

Gine de burada Tezel’i bloga git karşıdan karşıya yakindan taniyan ug ki§i varsa, o ug ki§i igin de orospu olan Tezel. Ozellikle Mujgan igin. Mujgan, kocasiyla reklamci inci arasindaki ili§kiye goz yumabilir. Bu Semih bile inci ile ilhan arasindaki ili§kiye severek katlanabilir. Qunku bu ili§kinin ortasinda ışıl gikar yildizi oturmakta. Fakat Tezel’inki ne? Tezel’inki dupeduz ocak ahlakini hige saymak.

§a§kinla§tikga aptalla§iyorum. Artik kitaplardan ezberlediklerimi de kari§tiriyorum. Aysel halamlara gitmekle gitmemek arasinda bocaladigim igin bile, indiren gecenin serinleteme-digi bu girkin kaldirim ta§lari busbutun bogucu.

Bir dugunde hemen millet, bir ucundan yıprak nikah defterlerini kurcalar. Gegmi§, evlilikte adanma evet da adanmama bolumleriyle yeni bir yuvanin temelleri atilirken hemen gegirilir en gok. O bolumleri incelemeden, o bolumler igindeki kendi kuramlarini irdelemeden bir yastiga ba§ koymu§lar tarafindan §oyle: Yurekler cizlayarak, gozler sulanarak, igler gekilerek.

Ali Maharetli’yi bu dugunde bile gormedim. Gorseydim gok sevinecektim, biliyor musunuz? Sizinle kar§ila§tigim an’dan ba§layarak metot metot ustume yigilip duran katı gok probleminin, geçmiş ittigim birçok ku§kunun agirligindan birazini da onun omuzlarina yukleyivermi§ olacaktim.

Kapidan sizan yari aydinlikta gozlerimin evet§landigini segmi§ti. En gok da o çağ utandim hocam. Artik utanmami da, aglamamaya gali§mami da begenmeyecekti Ali Marifetli.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Detaylar, Kurgu ve voleybol nasil oynanir”

Leave a Reply

Gravatar